Vybrané projekty
Webová mapová aplikace pro analýzu marketingových dat
(SMART Benefit, s.r.o.)

Mapová aplikace v interní síti LAN společnosti, umožňující propojení s databázi s marketingovými a obchodními údaji, za účelem jejich vizualizace a analýzy v mapě, tisk a export dle vybraných kritérií.

Webová mapová aplikace pro správu obchodních zástupců a geomarketing
(MILPEX s.r.o.)
Geomarketing

Návrh, realizace a provoz mapové aplikace pro vizualizaci obratů obchodních zástupců a jim příslušejících prodejen, v různých úrovních rozlišení (jednotlivé prodejny, sumace za obce, okresy, kraje); správa obchodních zástupců; zobrazení marketingových a obchodních údajů dle potřeby; tisk a export vybraných údajů.

Informační systém lomu

Webová mapová aplikace pro evidování průzkumných geologických dat, vytváření modelů za účelem vizualizace v mapové aplikaci, správa veškeré dokumentace k evidovaným objektům, exporty a tisk. V omezené podobě také v podobě off-line desktopové aplikace.

Rasterizace vektorových dat Global Network, Streetnet, DMÚ 25
(Eastwood Bohemia, spol. s r.o.)

Návrh mapových podkladů ČR, jejich tvorba a rasterizace pro webovou mapovou aplikaci Policie ČR za účelem evidování dopravních nehod na území ČR. Mapové kompozice byly vytvořeny nad vektorovými daty Global Network, StreetNet a DMÚ 25, rasterizace byla provedena pro osm měřítek v rozsahu od 1:3 200 000 do 1:6 400.

Realizace modelů golfových hřišť pro indoorové simulátory
(Green Systems s.r.o.)
Golfový simulátor

Pro indoorové golfové simulátory vytváříme věrné modely skutečných golfových hřišť vytvářené na základě reálných prostorových dat. Mezi realizované modely patří např. hřiště v Singapuru, Hong Kongu nebo nově otevřené hřiště u Kunětické Hory.


Nitrátovka, Tématická mapa, Analýzy nad zemědělskými pozemky
(EKOTOXA s.r.o.)

Nitrátovka - internetová aplikace pro uživatele zemědělských pozemků v ČR. Uživatelé zde mají možnost zobrazovat informace o pozemcích, které mají v užívání a dozvědět se znění nitrátové směrnice, která se vztahuje k jednotlivým pozemkům a která určuje způsob hospodaření na tomto pozemku. Tato směrnice se určuje na základě několika faktorů získaných pomocí prostorových analýz. Uživatelé mají k dispozici mapovou aplikaci pro vizualizaci vybraných pozemků a jejich klasifikaci podle zvolených faktorů.

Tématická mapa - webová mapová aplikace určená pro poradce/metodiky z oblasti zemědělství za účelem vizaulizace vlastností zemědělské půdy v ČR. Mapová aplikace umožňuje kromě běžné funkcionality také import vlastních dat, nastavení/změnu stylu zobrazení vrstev, vytváření vlastních mapových kompozic a jejich sdílení s ostatními uživateli.

Analýzy pozemků - nadstavba systému Nitrátovka pro import geografických dat s hranicemi pozemků jednotlivých uživatelů zemědělské půdy, provádění analýz nad pozemky uživatelů s cílem získat informace o nitrátových směrnicích a vyplývajících opatřeních vztahujících se k danému pozemku. Uživatel má možnost porovnat výsledky analýz pro různé alternativy rozdělení pozemků.

Realizace GIS pro vodní hospodářství
(VŠB-TU Ostrava, HGF)
Tandem

Projekt „Výzkum a vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství“ za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TANDEM, ev. číslo FT-TA2/009. Systém a webová mapová aplikace byla kompletně postavena na platformě ArteGIS.
© 2006-2017, ArteGIS CZ s.r.o.